Tags
Tiếp tục cách ly xã hội, phố cổ Hội An hầu như chỉ có loáng thoáng bóng người. Hàng quán đóng cửa im lìm như đang trong một giấc ngủ thật…
2020-04-23 07:42:13
Tạp Chí Showbiz
Tạp Chí Showbiz
Tạp Chí Showbiz
Tạp Chí Showbiz